Micutul David are mainile si picioarele paralizate

Formular 230

Descarca formular 230

Adresele unitatilor fiscale locale     de care aveti nevoie pentru a trimite formularul 230 prin posta, cu scrisoare recomandata fara a fi necesar sa va deplasati la Administratia Financiara sau puteti sa-l expediati la adresa str. Ovazului nr 14 loc. Lazu com Agigea jud. Constanta pe numele Irimescu   Gabriel pentru a fi depus de catre  noi.

directioneaza 2% pentru David!

directioneaza 2% pentru David!

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei
reprezentând până la 2% din impozitul anual”

Completează formularul 230 (sau formularul 200, în situația în care ai și alte surse de venit în afara salariului).
până pe 25 MAI trimite formularul către Administrația Financiară de care aparții.

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul
2017, venituri din salarii şi care solicită virarea unei sume de până la 2% din
impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru sponsorizarea entităţilor
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii.
Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea
acestei sume către o singură entitate nonprofit.
Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu
majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Termen de depunere:
–  până la data de 25 mai 2018
Formularul se completează în două exemplare daca il depuneti personal:
Originalul se depune la:
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal
al contribuabilului;
– copia se păstrează de către contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul
poştal, prin scrisoare recomandată la adresele pe care le gasiti in linkul de mai sus 
Daca doriti ca formularul sa fie depus de catre noi, expediati-l prin posta la adresa Str Ovazului nr 14 loc. Lazu com Agigea,  jud. Constanta pe numele Irimescu Gabriel

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Nume, prenume, initiala tatalui

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal,

Cod numeric personal – se înscrie codul numeric personal din cartea
de identitate  

Numarul de telefon 

B. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN
IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITĂŢII
NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZIŢIILOR ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA
NR.571/2003

 Contribuabilul nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira
suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit – se înscrie de către contribuabil denumirea
completă a entităţii nonprofit in cazul in care nu descarcati formularul completat deja cu datele asociatiei pus la dispozitie mai sus
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit – se înscrie de către
contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit pentru care se
solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)- se completează codul IBAN al contului bancar al
entităţii nonprofit.

Semnatura contribuabilului in josul paginii.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s